LOTERIA PUBLICITARA: “Sustinem campionul din copilul tau”

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Anexa 1 din 14.01.2022

Datele din prezentul regulament nu suporta alte modificari in afara celor mentionate in prezenta anexa. Urmatoarele articole se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE

Loteria publicitara “Sustinem campionul din copilul tau” se desfasoara incepand cu data de 1 decembrie 2021 ora 10:00, pana la data de 15 februarie 2022 ora 23:59, pe pagina dedicata concursului https://www.husariu.ro si pe pagina de facebook a organizatorului https://www.facebook.com/ironfistmilitari. La extragere participa toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani la data inscrierii in loteria publicitara care isi inscriu copilul la o sedinta gratuita de Kyokushinkai Iron Fist Academy de la World Class Militari. In data de 16 februarie 2022 se extrage castigatorul premiului: O luna de antrenament Kyokushinkai gratuit (8 sedinte de antrenament). Pentru validarea premiului, castigatorul trebuie sa-si inscrie copilul la sedinta gratuita si sa participe la aceasta.

Art. 5. MECANISMUL DE DESFASURARE

Intre 1 decembrie 2021 ora 10:00 si 15 februarie 2022 ora 23:59 toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani pot accesa pagina https://www.husariu.ro si pe pagina de facebook a organizatorului https://www.facebook.com/ironfistmilitari, isi pot inscrie copilul la o sedinta grauita de antrenament Kyokusinhai Iron Fist la World Class Militari.

Pentru ca inregistrarea sa fie valida inscrierea si participarea la sesiunea gratuita de antrenament trebuiesc sa fie efectuate in perioada consursului.

In data de 16 februarie 2022, la ora 12:00, va fi facuta extragerea castigatorului live pe pagina de facebook Iron Fist Academy World Class Militari care poate fi accesata la adresa https://www.facebook.com/ironfistmilitari.

Premiul: O luna de antrenamente gratuite Kyokushinkai constand in 8 sedinte.

Art. 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorului va avea loc la sediul Organizatorului din Municipiul Bucuresti, Aleea Bucsenesti nr. 2, bloc Z8, etaj 3, apartament 21, sector 6, prin tragere la sorti in data de 16 februarie 2022, ora 12:00, cand se va face extragerea castigatorului. Tragerea la sorti se va efectua prin random.org si va fi transmisa live pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ironfistmilitari.

La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile efectuate conform prezentului Regulament.

7.1. Castigatorul va fi anuntat prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 16 februarie 2022.

Acceptarea premiului castigat se poate face pana la data de 18 februarie 2022, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail alex@husariu.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 18 februarie 2022, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat.

_______________________________________________________________________________________________

LOTERIA PUBLICITARA: “Sustinem campionul din copilul tau”

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Art. 1.  ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul loteriei publicitare “Sustinem campionul din copilul tau” este societatea GLOSIM SERVICES S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Municipiul Bucuresti, Aleea Bucsenesti nr. 2, bloc Z8, etaj 3, apartament 21, sector 6, CIF 45087687, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/17989/2021, reprezentata legal prin dl. Alexandru Husariu in calitate de Administrator.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii (“Regulamentul”).

Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE

Loteria publicitara “Sustinem campionul din copilul tau” se desfasoara incepand cu data de 1 decembrie 2021 ora 10:00, pana la data de 15 ianuarie 2022 ora 23:59, pe pagina dedicata concursului https://www.husariu.ro si pe pagina de facebook a organizatorului https://www.facebook.com/ironfistmilitari. La extragere participa toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani la data inscrierii in loteria publicitara care isi inscriu copilul la o sedinta gratuita de Kyokushinkai Iron Fist Academy de la World Class Militari. In data de 16 ianuarie 2022 se extrage castigatorul premiului: O luna de antrenament Kyokushinkai gratuit (8 sedinte de antrenament). Pentru validarea premiului, castigatorul trebuie sa-si inscrie copilul la sedinta gratuita si sa participe la aceasta.

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la aceasta campanie orice persoana fizica, cu varsta minima implinita de 18 ani la data inscrierii la loteria publicitara, indiferent de sex, nationalitate sau religie.

Nu pot participa la campanie angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului si nici sotul / sotia si rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 2 inclusiv.

Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul oficial al loteriei publicitare este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia, prin accesarea paginii www.husariu.ro/regulament-campion.

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.husariu.ro.

Art. 5. MECANISMUL DE DESFASURARE

Intre 1 decembrie 2021 ora 10:00 si 15 ianuarie 2022 ora 23:59 toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani pot accesa pagina https://www.husariu.ro si pe pagina de facebook a organizatorului https://www.facebook.com/ironfistmilitari, isi pot inscrie copilul la o sedinta grauita de antrenament Kyokusinhai Iron Fist la World Class Militari.

Pentru ca inregistrarea sa fie valida inscrierea si participarea la sesiunea gratuita de antrenament trebuiesc sa fie efectuate in perioada consursului.

In data de 16 ianuarie 2022, la ora 12:00, va fi facuta extragerea castigatorului live pe pagina de facebook Iron Fist Academy World Class Militari care poate fi accesata la adresa https://www.facebook.com/ironfistmilitari.

Premiul: O luna de antrenamente gratuite Kyokushinkai constand in 8 sedinte.

Art. 6. PREMIUL

6.1. Premiul acordat in cadrul loteriei publicitare consta in O luna de antrenament Kyokushinkai gratuit (8 sedinte de antrenament). Valoarea premiului este de 50 de euro (TVA inclus).

Termenul pentru acceptarea premiului este de 48 de ore de la comunicarea rezultatului loteriei publicitare conform art. 7 de mai jos.

6.2. Castigatorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte servicii si nici sa solicite schimbarea caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil către alte persoane.

Art. 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorului va avea loc la sediul Organizatorului din Municipiul Bucuresti, Aleea Bucsenesti nr. 2, bloc Z8, etaj 3, apartament 21, sector 6, prin tragere la sorti in data de 16 ianuarie 2022, ora 12:00, cand se va face extragerea castigatorului. Tragerea la sorti se va efectua prin random.org si va fi transmisa live pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ironfistmilitari.

La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile efectuate conform prezentului Regulament.

7.1. Castigatorul va fi anuntat prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 16 ianuarie 2022.

Acceptarea premiului castigat se poate face pana la data de 18 ianuarie 2022, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail alex@husariu.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 18 ianuarie 2022, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat.

Art. 8. CONDITII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.

8.2. Conditii de validare a castigului

Castigurile din prezenta loterie publicitara vor fi validate daca participanţii castigatori indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in prezentul regulament.

8.3. Conditii de invalidare a castigului

Castigurile din prezenta loterie publicitara vor fi invalidate in cazul in care oricare dintre participantii castigatori incalca cerintele de participare prevazute.

In situatia in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de vointa Organizatorului, aceasta atrage dupa sine pierderea premiului. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

In situatia in care, din motive independente de vointa Organizatorului, Premiul nu se mai poate organiza in perioada indicata in prezentul regulament (cu titlu exemplificativ: din cauza unor dezastre naturale, situatie de criza policita, etc.), premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

Art. 9. TAXE SI IMPOZITE

Nu se impun alte taxe si impozite premiului.

Art. 10. ANGAJAMENTE

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta loterie publicitara implica acceptul castigatorului ca numele si imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale audio-video si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate.

Art. 11. INTRERUPEREA TOMBOLEI

Aceasta campanie va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 12. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:
– orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;
– imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

Art. 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoasterea continutului prezentului regulament si consimtamantul participantilor pentru procesarea datelor cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), in scopul organizarii loteriei publicitare.

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa GLOSIM SERVICES SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Municipiul Bucuresti, Aleea Bucsenesti nr. 2, bloc Z8, etaj 3, apartament 21, sector 6 sau prin transmiterea unui e-mail către alex@husariu.ro.

GLOSIM SERVICES SRL va prelucra datele cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele sa fie facut publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Art. 14. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din municipiul Bucuresti. 

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (alex@husariu.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 16. ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul Regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul oficial al campaniei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

ORGANIZATOR,

GLOSIM SERVICES S.R.L.

prin administrator

ALEXANDRU HUSARIU